Zveza slovenske podeželske mladine


6. 10. 2020 OB 20.00 SPLETNI SEMINAR ZVEZE SLOVENSKE PODEŽELSKE MLADINE: ABC O MLADEM PREVZEMNIKU


Na spletnem sejmu AGRA se dejavno predstavlja tudi Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM), ki pripravlja za mlade iz podeželja več zanimivih strokovnih spletnih dogodkov. Že jutri in v sredo bo na sporedu webinar o mladih prevzemnikih. Webinar je sicer del sklopa petih strokovnih dogodkov, ki se bodo zvrstili vsak prvi torek v mesecu, do konca letošnjega in v začetku prihodnjega leta. V novembru bo tema »Trženje« ter v decembru »Zakaj se splača biti kmet«.

ABC o mladem prevzemniku

Prijavnica

V sklopu strokovnega dogajanja ob spletnem sejmu AGRA bo ZSPM 10. oktobra predstavila še  začetek projekta neMOČ PODEŽELJA in predstavitev rezultatov analize iz Avstrije in Anglije.

V četrtek, 29. oktobra pripravljajo spletni kviz: Kaj v(j)eš?

Z zanimivimi videi bodo predstavljali »Naj projekt podeželske mladine«, v katerem bodo društva predstavljala svojo dejavnost in delo mladih v društvih. 

Govora bo tudi o preciznem kmetijstvu.

ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE MLADINE 

Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) je edina nepolitična in neodvisna mladinska organizacija, ki zastopa mnenja, želje in pobude mladih podeželanov ne samo na nacionalni, ampak tudi na mednarodni ravni. Združuje okrog 3000 mladih iz celotne Slovenije. Za zadostitev njihovih potreb so vzpostavili nov sistem delovanja. Vodstvo ZSPM je sestavljeno iz predsednice – Anje Mager, generalne sekretarke, 4-ih vodij področja, glavnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije. Člani glavnega odbora so regijski predstavniki z vseh koncev Slovenije. Tako združujejo vseh 37 društev, ki pomembno soustvarjajo njihove aktivnosti.

PODROČJE MEDNARODNEGA SODELOVANJA

So člani evropske podeželske mladine (Rural Youth Europe), ki je krovna organizacija nacionalnih organizacij in se ukvarja s promocijo ter aktiviranjem mladih na podeželju. Svoje člane imajo tudi v evropskem komiteju mladih kmetov (CEJA), ki je glas evropskih mladih kmetov in želi s promocijo spodbuditi mlade in inovativne akterje v kmetijskem sektorju ter ustvariti dobre delovne in življenjske razmere za mlade na podeželju. Tretja mednarodna organizacija je IFYE (Internacional youth exchange), ki organizira mladinske izmenjave na podeželju.

PODROČJE MLADIH KMETOV IN KMETIJSKE POLITIKE

Predstavlja neposredno povezavo med mladimi kmeti in pristojnimi institucijami s področja kmetijstva. Naloga področja je zagovorništvo mladih kmetov, cilj pa vzpostavitev okolja, kjer bodo mladi kmetje sooblikovali kmetijsko politiko, predlagali rešitve iz prakse ter dobili neposredne odgovore na zastavljena vprašanja. V ta namen organizirajo strokovne posvete, okrogle mize, različne delavnice, strokovne ekskurzije in oglede dobrih praks, tudi v tujini.

PODROČJE MLADINSKE POLITIKE IN RAZVOJ PODEŽELJA

To področje je v delovanju ZSPM najbolj sveže in počasi pridobiva svojo obliko in namen. Člani ZSPM niso samo kmetje, ampak vsi mladi, ki čutijo povezavo s podeželjem in bi radi živeli na njem. Mlade na podeželju pa pestijo mnoge ovire, ki jih želijo skupaj  premagati ter dvigniti kakovost in standard življenja na podeželju na višjo raven.

PODROČJE MLADINSKEGA DELA IN NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA

Področje se je vzpostavilo v zadnjih letih, ker so začutili željo po dodatnem izobraževanju za svoje člane. Osnovni namen je torej dodatno izobraziti mlade z novimi znanji, ki jih v javnih institucijah niso dobili, vendar so izjemnega pomena za osebnostni razvoj in dvig samozavesti celotnega podeželja. Mladi s podeželja so v prvi vrsti mladi in to področje omogoča njihovo povezovanje, medsebojno sodelovanje, rast in razvoj.

Video, skupščina ZSPM, 18. 7. 2020, Pomurski sejem, Gornja Radgona

Več o novostih s področja pridelave in predelave hrane je na voljo na Spletnem sejmu AGRA, v mapi z informacijami in fotografijami o novostih pa so tudi fotografije Zveze slovenske podeželske mladine.

Strokovni partnerji