Kogast Grosuplje

Kogast Grosuplje d. d., Adamičeva c. 36, SI-1290 Grosuplje, T: +386 1 78 66 428, E: info@kogast.si, prodaja@kogast.si, S: www.kogast.si

Zanesljiv partner v velikih kuhinjah – od projekta do izvedbe

60 let tradicije.

Skupina Kogast pokriva vse storitve, povezane z izdelavo gostinske opreme – od načrtovanja kuhinjske tehnologije, opremljanja kuhinj po načelu »ključ v roke«, pa vse do vzdrževanja gostinske opreme 24 ur na dan, vse dni v letu. 

S svojo ponudbo zadovoljujemo potrebe enostavnih majhnih gostinskih obratov ter najzahtevnejših prestižnih objektov, med katere sodijo tudi velike bolnišnične kuhinje.

www.kogast.si | info@kogast.si | prodaja@kogast.si | T: 01 78 66 428

Programska predstavitev

Predvajaj video
Programska predstavitev

Proizvodni program obsega termične elemente v električni in plinski izvedbi, razdeljene v tri standardizirane programe – Kogast 600, 700 in 900. Sem sodijo štedilniki, friteze, plošče za žar, kotli, peči, prekucniki in celotna tako imenovana nevtralna oprema, ki jo sestavljajo razne mize, korita, omare in omarice, hlajeni in ogrevani pulti, oprema za samopostrežne linije in podobno.

V kuhinjah Kogast je v celoti vključena elektronika, ki zagotavlja nadzor nad zdravim skladiščenjem in pripravo hrane – sistem HACCP. Sistem HACCP je namreč sistem, ki zagotavlja prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitnimi škodljivimi učinkovinami v živilih oziroma škodljivimi stanji, ki lahko ogrožajo zdravje. Naši proizvodi so opremljeni z elektronskimi krmilniki, ki omogočajo priključitev na centralni nadzorni računalnik in s tem stalen nadzor nad tako povezanimi aparati. 

Strokovni partnerji