invazivka

Gozdarski inštitut Slovenije life artemis

LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletna stran: www.tujerodne-vrste.info

S projektom LIFE ARTEMIS želimo zmanjšati negativne vplive invazivnih tujerodnih vrst na gozdove z osveščanjem javnosti ter vzpostavitvijo sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na tujerodne vrste v gozdu. Opazujte, sporočite opažanja in pomagajte varovati gozd tudi vi!

Partnerji projekta so Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod Symbiosis in Zavod za gozdove Slovenije. Projekt sofinancirajo Evropska komisija, Ministrstvo za okolje in prostor, Mestna občina Ljubljana in Javna raziskovalna agencija Republike Slovenije.

preberi več

Strokovni partnerji