life artemis

Gozdarski inštitut Slovenije life artemis

LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletna stran: www.tujerodne-vrste.info

S projektom LIFE ARTEMIS želimo zmanjšati negativne vplive invazivnih tujerodnih vrst na gozdove z osveščanjem javnosti ter vzpostavitvijo sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na tujerodne vrste v gozdu. Opazujte, sporočite opažanja in pomagajte varovati gozd tudi vi!

Partnerji projekta so Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod Symbiosis in Zavod za gozdove Slovenije. Projekt sofinancirajo Evropska komisija, Ministrstvo za okolje in prostor, Mestna občina Ljubljana in Javna raziskovalna agencija Republike Slovenije.

preberi več

Zavod za gozdove Slovenije

Cenjene obiskovalke in obiskovalci spletnega sejma AGRA 2020!

Cenjene obiskovalke in obiskovalci spletnega sejma AGRA 2020. Vabimo vas, da si ogledate informacije, povezave, filme in gradiva, ki smo jih pripravili ob letošnjem – spletnem sejmu. Vabimo pa vas tudi, da v okviru Dnevov slovenskih vrtov in gozdno-parkovnega nasada obiščete razstavni prostor Zavoda za gozdove Slovenije – Gozdarsko pisarno na sejmu AGRA 2020, kjer bodo predstavitve, delavnice in svetovanje za varno in skrbno gospodarjenje z gozdom.

Zavod za gozdove Slovenije

preberi več

Strokovni partnerji