Inštitucije


Gozdarski inštitut Slovenije life artemis

LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletna stran: www.tujerodne-vrste.info

S projektom LIFE ARTEMIS želimo zmanjšati negativne vplive invazivnih tujerodnih vrst na gozdove z osveščanjem javnosti ter vzpostavitvijo sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na tujerodne vrste v gozdu. Opazujte, sporočite opažanja in pomagajte varovati gozd tudi vi!

Partnerji projekta so Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod Symbiosis in Zavod za gozdove Slovenije. Projekt sofinancirajo Evropska komisija, Ministrstvo za okolje in prostor, Mestna občina Ljubljana in Javna raziskovalna agencija Republike Slovenije.

preberi več

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

CENIMO NARAVNA BOGASTVA

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavedamo, da posamezniki in družba potrebujemo ustrezen življenjski prostor, kakovostne naravne vire in  varno hrano ustrezne kakovosti. Zato spodbujamo trajnostni razvoj verig oskrbe s hrano, ohranjanje naravnih virov in skrb za vitalno podeželje. Naravna bogastva cenimo, zato spodbujamo okoljsko, ekonomsko in družbeno vzdržno upravljanje gozdov in celostni razvoj ribištva.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

preberi več

City Cooperation II/Sodelovanje mest II

S projektom City Cooperation II / Sodelovanje mest II

želimo okrepiti čezmejno sodelovanje med občinami in okrepiti mesta kot nosilce policentričnega razvoja čezmejnega območja Slovenije, Avstrije in Madžarske.

preberi več

City Cooperation II/Sodelovanje mest II

Projekt CITY COOPERATION II

Projekt City Cooperation II/Sodelovanje mest II povezuje 24 mest treh sosednjih držav: 9 slovenskih, 8 avstrijskih in 7 madžarskih mest.

Projekt se izvaja se v okviru čezmejnega sodelovanja INTERREG SI-AT 2014–2020, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Vodilni partner projekta je Združenje 8 mest vzhodne Štajerske, v projektu pa sodelujejo tudi slovenski partnerji:

  • Razvojni center Murska Sobota,
  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj in
  • PORA, razvojna agencija Gornja Radgona,

ki na slovenski strani zastopajo občine: Beltinci, Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Ptuj in Radenci.

preberi več

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenje kot največja nevladna organizacija zastopa interese članstva v zakonodajnih postopkih, brezplačno  tehnično, pravno in ekonomsko svetuje, zagotavlja delo dveh javnih služb, informira javnost ter promovira podeželje, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

preberi več

GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Smo panožna zbornica v okviru Gospodarske zbornice Slovenije

Povezujemo slovenska kmetijska in živilska podjetja in zastopamo interese članov do državnih organov, institucij, sindikatov in socialnih partnerjev. Pomemben del naših aktivnosti pa je vezan tudi na vključevanje v evropska združenja. Vabim vas, da si vzamete čas in prelistate naše letno poročilo, kjer podrobneje predstavljamo skupne dosežke, dogodke in aktivnosti preteklega leta.


preberi več

Čebelarska zveza Slovenije

Čebelarstvo je v Sloveniji tradicionalna kmetijska dejavnost

Že pred več kot 250 leti je znanje slovenskega podeželskega malega kmeta – čebelarja svetu predstavil Anton Janša (1734–1773), prvi učitelj čebelarstva na cesarskem Dunaju. Sto let pozneje je območje zaslovelo s svojo čebelo Apis mellifera carnica, ki je kmalu postala znana po vsem svetu.

preberi več

Kmetijski inštitut Slovenije

Kmetijski inštitut Slovenije

že več kot 120 let opravlja raziskovalno in strokovno delo za razvoj slovenskega kmetijstva. Poleg proučevanja problematike kmetijstva širi svoje delovanje na področje ekologije in varstva okolja.

preberi več

Kemijski inštitut

Uveljavljena in prebojna raziskovalna ustanova v evropskem prostoru

Kemijski inštitut je znanstveno odlična, uveljavljena in prebojna raziskovalna ustanova v evropskem prostoru. S svojimi vrhunskimi raziskavami bogatimo svetovno zakladnico znanja in sodelujemo pri reševanju najbolj perečih izzivov družbe. Zdravje, trajnostna energija, podnebne spremembe, krožno gospodarstvo in varna hrana so najpomembnejši med njimi. Znanje uspešno prenašamo v industrijsko okolje in tako dolgoročno podpiramo umeščenost znanosti v razvoj družbe. 

preberi več

Strokovni partnerji