Cenjene obiskovalke in obiskovalci spletnega sejma AGRA 2020!

Cenjene obiskovalke in obiskovalci spletnega sejma AGRA 2020. Vabimo vas, da si ogledate informacije, povezave, filme in gradiva, ki smo jih pripravili ob letošnjem – spletnem sejmu. Vabimo pa vas tudi, da v okviru Dnevov slovenskih vrtov in gozdno-parkovnega nasada obiščete razstavni prostor Zavoda za gozdove Slovenije – Gozdarsko pisarno na sejmu AGRA 2020, kjer bodo predstavitve, delavnice in svetovanje za varno in skrbno gospodarjenje z gozdom.

Zavod za gozdove Slovenije

_______________________________________

Podlubniki tudi letos povzročajo škodo v slovenskih gozdovih

Smrekovi podlubniki oz. lubadarji uničujejo gozdove, še posebej tiste, ki so bili v preteklosti poškodovani v vremenskih ujmah. Lastnike gozdov pozivamo, naj redno pregledujejo svoje gozdove za znake napada podlubnikov. Ob odkritju napada naj takoj obvestijo revirnega gozdarja, vestno upoštevajo odločbe Zavoda za gozdove Slovenije in čim hitreje izvedejo posek, spravilo in izvoz lesa napadenih dreves iz gozda. Skupaj poskrbimo, da se žarišča podlubnikov ne bodo širila!

Več informacij: Kaj lahko lastniki gozdov storijo za varstvo gozdov pred podlubniki?

_______________________________________

Previdno pri delu v gozdu!

Pri delu v gozdu je treba upoštevati pravila varnega dela in slogan: Previdno v gozdu!. Dela v gozdu naj se lotijo le tisti, ki so za take razmere usposobljeni in primerno opremljeni – brezhibno delovno orodje in oprema sta nujno potrebna za varno in učinkovito delo. Pri delu je obvezna uporaba osebne varovalne opreme – zaščitna čelada, zaščitne rokavice, ustrezna obutev, zaščitne hlače ter dobro viden delovni jopič. Nikoli ne delamo sami, paziti moramo na primerno varnostno razdaljo, pred začetkom dela pa razmislimo, kako bomo ukrepali ob nesreči. 

Več informacij: Publikacije ZGS na temo varnega dela v gozdu

_______________________________________

Podnebne spremembe in invazivne tujerodne vrste spreminjajo gozdove

Posledice podnebnih sprememb in invazivne tujerodne vrste v gozdovih povzročajo veliko ekonomsko in ekološko škodo ter povzročajo spremembe v gozdovih. Več o teh spremembah in o načinih, kako se nanje prilagoditi, izveste v filmih:


Gozd in podnebne spremembe (projekt LIFEGENMON)

Predvajaj video
Gozd in podnebne spremembe (projekt LIFEGENMON)

Invazivke na poti (projekt LIFE Artemis)

Predvajaj video
Invazivke na poti (projekt LIFE Artemis)

_______________________________________

Spletna orodja za lastnike gozdov

Z razvojem informacijskih rešitev k pametnemu podeželju prispeva tudi gozdarska stroka. V zadnjih letih smo razvili več informacijskih rešitev za lastnike gozdov in druge uporabnike, s katerimi lahko dostopajo do različnih podatkov in pripravijo izračune, ki jim bodo v pomoč pri gospodarjenju z gozdovi:

MojGozdar – za lažje in boljše iskanje ponudnikov storitev za dela v gozdovih so na Gozdarskem inštitutu Slovenije razvili portal www.MojGozdar.si, kjer so objavljeni podatki o več kot 1.400 izvajalcih del v gozdovih.

Izpis podatkov o gozdu za gozdne parcele – v okviru Pregledovalnika podatkov o gozdovih smo na ZGS pripravili izpis podatkov o gozdu za gozdno parcelo (ali več parcel), s pomočjo katerega lahko lastniki pridobijo informativne podatke o svojem gozdu oz. gozdni posesti.

WoodChainManager: za aktivno gospodarjenje z gozdovi in izvedbo gozdarskih del je bil razvit spletni informacijski portal, ki ponuja kalkulacijo stroškov vzdolž proizvodnih verig ter oblikovanje in vizualizacijo njemu lastnih proizvodnih verig.

www.zgs.si – za aktualne informacije o stanju gozdov in gospodarjenju z gozdovi obiščite spletno stran Zavoda za gozdove Slovenije.

Strokovni partnerji